Prof. Dr. Adilson Yoshio Furuse

Prof. Dr. José Mondelli

Prof. Dr. Rafael Francisco Lia Mondelli

Profª. Drª. Juliana Fraga Soares Bombonatti

Prof. Dr. Sergio Kiyoshi Ishikiriama